Bóg mówi – usłysz Jego głos. Kilka zasad czytania Pisma Świętego

Bóg mówi – usłysz Jego głos. Kilka zasad czytania Pisma Świętego

Pismo Święte jest to zbiór Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Opisują one historię relacji między Bogiem a człowiekiem; człowiekiem jako jednostką i jako narodem lub społeczeństwem. W Starym Testamencie mamy opisaną relację między Bogiem a narodem wybranym. Nowy Testament natomiast opisuje relację między Bogiem a narodem wybranym oraz tymi, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi.
Biblia na różne sposoby przekazuje słowo, które kieruje Bóg do człowieka. My czytając teraz Pismo Święte staramy się zrozumieć to, co Bóg pragnął powiedzieć ówczesnym ludziom, a przez to, co pragnie powiedzieć nam. Dlatego do czytania ksiąg Pisma Świętego pochodzimy z wiarą. Wiara jest sposobem czytania Pisma Świętego. Jest ona kluczem rozumienia mówiącego do nas Boga.
W Piśmie Świętym są zawarte słowa, które kierował Bóg osobiście albo przez wybrane przez siebie osoby do narodu wybranego. Najpełniej jednak przemówił Bóg do człowieka przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus w pełni ukazał nam Boga i przekazał nam słowo, które kieruje On do człowieka. Dlatego wiara Bogu jest podstawą naszego czytania Pisma Świętego.
Znanych jest bardzo dużo sposobów czytania Pisma Świętego. Możemy je znaleźć w różnych książkach biblijnych lub nawet na biblijnych stronach internetowych. Przedstawię tutaj jedną z metod czytania Pisma Świętego:
1. Przygotowanie
a) Wybiorę odpowiednie miejsce i czas. Chodzi w tym wyborze o to, abym miał przynajmniej około 30 minut czasu, podczas którego w ciszy będę medytował tekst biblijny.
b) Pomodlę się do Ducha Świętego, aby wspierał mnie i prowadził w moim czytaniu. Duch Święty będzie otwierał mój umysł i moje serce na zrozumienie Bożego słowa.
2. Czytanie Pisma Świętego
a) Przeczytam wybrany fragment Pisma Świętego – w całości.
b) Rozpocznę analizę każdego zdania i w ten sposób będę starał się zrozumieć, co autor biblijny pragnął wyrazić w tych słowach. Mogę to robić na dwa sposoby:
¬ każde zdanie będę analizował poprzez gramatyczny rozbiór zdania – w ten sposób będę bardziej rozumiał, co autor pragnął powiedzieć i w jaki sposób wyraził Bożą myśl;
¬ mogę stawiać pytania do każdego zdania:
– Kto to powiedział lub zrobił?
– Co powiedział lub zrobił?
– Do kogo to powiedział?
– W jaki sposób to zrobił itd.?
Stawianie pytań pomoże mi w głębszym zrozumieniu danego zdania.
c) Po przeanalizowaniu wszystkich zdań odkryję główną myśl zawartą w całym fragmencie – może być to jedna myśl, a może to będzie kilka myśli.
3. Zakończenie
a) Tą główną myślą będę żył aż do następnego czytania Pisma Świętego – ona będzie mnie prowadziła przez dany czas.
b) Podziękuję Bogu za pomoc w zrozumieniu Jego słowa.
Dla dobrego zrozumienia ksiąg Pisma Świętego korzystne jest sięganie do książek, które mogą nam w tym pomóc. Podam tutaj kilka, które wprowadzą nas w biblijny świat i pomogą go zrozumieć:
– Wstęp ogólny do Pisma św.
– Wstęp do Starego Testamentu
– Wstęp do Nowego Testamentu
– Słowniki biblijne
– Komentarze do poszczególnych ksiąg Pisma Świętego.

Bóg mówi. Wystarczy zatrzymać się na chwilę, otworzyć Pismo Święte i wtedy usłyszymy Jego głos. W ten sposób Bóg nas prowadzi przez nasze codzienne życie. Wskazuje nam, jak możemy przeżywać naszą codzienność i co powinniśmy wybierać. Postępując w ten sposób nasze codzienne życie będziemy przeżywali zasłuchani w Boży głos.

ks. Zbigniew Dykiel MSF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *