W nurcie ks. Berthiera. O modlitwie.

W nurcie ks. Berthiera
O modlitwie
Według ks. Berthiera człowiek został powołany do szczęścia, które może osiągnąć jedynie poprzez zjednoczenie z Bogiem. Droga do tego zjednoczenia prowadzi poprzez umacnianie relacji ze Stwórcą. Najlepszym sposobem kontaktowania się z Bogiem jest modlitwa. Modlitwa wznosi człowieka ponad inne stworzenia widzialne i uszlachetnia go; nic nie jest użyteczniejsze niż ona, ponieważ ona dostarcza nam wszelkie dary niebiańskie; ona jest absolutnie niezbędna do naszego zbawienia.
Za św. Augustynem ks. Berthier nazywa modlitwę „kluczem do nieba”. To właśnie ona jest środkiem prowadzącym człowieka do najwyższego szczęścia. Berthier podkreśla, że modlitwa obejmuje wszystkie najważniejsze obowiązki człowieka względem Boga. Zauważa, że Bóg ma przede wszystkim prawo do odbierania chwały od istot przez siebie stworzonych. Ponadto Jemu należy się wdzięczność za miłość i wszelkie wyświadczone dobra. W modlitwie przejawia się także zależność wobec Boga, gdy człowiek prosi o potrzebne łaski.
Bóg ma prawo do naszych pochwał z powodu Jego nieskończonej doskonałości, do naszego dziękczynienia za Jego dobrodziejstwa; do naszych modlitw, ponieważ, tylko od Niego, jedynego autora wszelkich dobrodziejstw, możemy otrzymać to, czego nam brakuje.
Swoich uczniów (przede wszystkim kapłanów) Założyciel bardzo często wzywał do żarliwej modlitwy. Bez modlitwy nie można być chrześcijanami, jak więc można być zakonnikami?
Czy ksiądz może ignorować uroki modlitwy? Czyż to nie jej winien jest największe radości swojej młodości i swojego życia?
Szczęśliwi księża, którzy zastosują się do modlitwy, zgodnie z ich obowiązkami wynikającymi z ich stanu! Oni w końcu znajdą Boga i poprzez kosztowanie Go i przez wierność Jego służbie, zdobędą całe mnóstwo dusz. To jest naszym najdroższym życzeniem.
Ten, który odmówiłby sobie pokarmu, popełniłby zbrodnię; ten, który zaniechałby modlitwy, nie byłby mniej winny: zabiłby w sobie życie nadprzyrodzone, które modlitwa utrzymuje.
Berthier wielokrotnie podkreślał, że aby modlitwa miała moc uświęcającą, ważne jest, by modlący się był w stanie łaski uświęcającej. Modlitwa jest też zadośćuczynieniem za grzechy człowieka.
Przez modlitwę otrzymujemy pomoc, która nas chroni od grzechu i jeżeli w tym wypadku zaniedbamy modlitwę, to upadniemy.
Modlitwa wznosi człowieka ponad inne stworzenia widzialne i uszlachetnia go; nic nie jest użyteczniejsze niż ona, ponieważ ona dostarcza nam wszelkie dary niebiańskie; ona jest absolutnie niezbędna do naszego zbawienia.
O.Berthier, który sam był wspaniałym wzorem człowieka modlitwy, wzywał swoich uczniów, aby nigdy o niej nie zapominali.Mówił im, że modlitwa ma być dla nich czymś tak ważnym, jak oddychanie. Doskonałym przykładem modlitwy jest oczywiście Święta Rodzina. Bez wątpienia w Nazarecie, Maryja i Józef łączyli się z Jezusem, aby się modlić. W taki sposób, warsztat w Nazarecie był samotnym sanktuarium, gdzie Święta Rodzina często wspólnie się modliła.

ks. Piotr Krupa MSF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *