W nurcie ojca Berthiera. Św. Rodzina – wzór, przykład i obrona.

W nurcie ojca Berthiera. Św. Rodzina – wzór, przykład i obrona.

My, Misjonarze Świętej Rodziny,mamy uczyć się świętości od Świętej Rodziny. O. Berthier mówi o tym tak: „Nie ma nic większego i szlachetniejszego niż zanurzenie się w duchu Św. Rodziny. Kto w sposób pełny i całkowity nie wniknie w tego ducha, ten nie zrozumiał doskonale swojego powołania i czegoś mu brakuje”. I dodaje: „Jeżeli będziemy studiować Św. Rodzinę i odtworzymy Ją w naszym sposobie życia, będziemy najdoskonalszymi ludźmi na świecie”. O. Berthier stawia nam za wzór Świętą Rodzinę. Patrząc na Nią, mamy uczyć się wszelkich cnót. W swoim testamencie pisze: „Przykład Świętej Rodziny zapisuję wam jako skarb w testamencie, skarb ukryty w sercach Jezusa, Maryi i Józefa. Trzeba przez medytację zgłębiać życie wewnętrzne Jezusa, Maryi i Józefa, aby odkryć wszystkie bogactwa jakie ono zawiera”.
Mamy stawać się doskonałymi, naśladując Świętą Rodzinę i kształtując nasze życie w oparciu o cnoty, które w Niej dostrzegamy. To jest właśnie droga naszego Założyciela – praktykowanie cnót w oparciu o cnoty realizowane przez Świętą Rodzinę. Jakie to są cnoty? Wystarczy spojrzeć na spis treści książki „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny”, aby wiedzieć, że są to: wiara, nadzieja, miłość Boga, umiłowanie posłuszeństwa woli Bożej, kult należny Bogu, modlitwa, pełne szacunku oddanie, miłość rodziny chrześcijańskiej, szacunek względem przełożonych, posłuszeństwo, miłość bliźniego, gorliwość o zbawienie dusz, łagodność, ukryte życie, pokora, czystość, skromność, umartwienie, umiłowanie pracy, ubóstwo, cierpliwość w doświadczeniach, wytrwałość, szczęście życia rodzinnego.
Na tym też ma polegać nasza praca z rodzinami, aby ukazywać im wzór Świętej Rodziny. Takie było nauczanie papieża Leona XIII, z którego duchowości czerpał o. Berthier. Mówimy tutaj o wieku XIX, kiedy nie było jeszcze sprecyzowanego duszpasterstwa rodzin, stąd też jest to pewna innowacja, pewien nowy duch, jakim jest stawianie Świętej Rodziny jako wzoru do naśladowania dla rodzin. O. Berthier pisze, że Święta Rodzina to najlepszy wzór, jaki można dać rodzinom: „Ojcowie rodzin w św. Józefie mają najdoskonalszy wzór czujności i ojcowskiej troskliwości o rodzinę. Matki widzą w Dziewicy Maryi świetlany przykład miłości, szacunku, duchowej uległości i doskonałej wierności. Dzieci mają w Jezusie poddanym swoim rodzicom, godny podziwu i naśladowania wzór posłuszeństwa”. I dodaje jeszcze: „To, co powiedzieliśmy o owocach kultu Św. Rodziny dla rodzin chrześcijańskich, odnosi się również do rodzin zakonnych. W Św. Rodzinie mamy najwspanialszy ideał doskonałości zakonnej”.
Mamy więc jako Misjonarze Świętej Rodziny wpatrywać się w przykład Świętej Rodziny. Mamy sami napełniać się Jej cnotami, aby potem być przykładem dla innych, aby żyjąc tymi cnotami podnosić innych ku niebu. Człowiek pełen cnót nie jest „przyklejony” do ziemi, człowiek pełen cnót zawsze będzie zmierzał ku szczytom. Takich ludzi w Zgromadzeniu chciał widzieć o. Berthier.

KS. PIOTR KRUPA MSF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *